Privacy- en cookieverklaring Salesbroker B.V.

20-08-2020

Uw privacy is van groot belang voor Iedereenkanwinnen. Wij houden ons dan ook aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • duidelijke vastlegging van onze doelen hanteren voordat wij persoonsgegevens van u verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • uw persoonsgegevens zo min mogelijk opslaan en enkel die gegevens die voor onze doeleinden nodig zijn;
 • uw expliciete toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens van u, mocht toestemming verplicht zijn;
 • de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens van u te beschermen. Ook leggen wij deze verplichting op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • de rechten van u respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Wij zullen uw gegevens altijd netjes gebruiken en zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Wij leggen middels deze privacy- en cookieverklaring aan u uit wat wij bij Salesbroker B.V. doen met de informatie waaronder persoonsgegevens welke wij van u hebben verkregen.

Via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring kunt u contact opnemen met Salesbroker B.V. indien u vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of vragen heeft over de (persoons-) gegevens welke wij van u hebben verzameld.

Winactie
U kunt een voucher of waardebon en/of andere prijzen winnen bij de door ons aangeboden winactie. Bij deelname aan deze winactie vragen wij of verzamelen wij de navolgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • interesses (opgegeven via vragen in enquêtes);
 • IP-adres;
 • gegevens over klik- en surfgedrag;
 • het type browser dat u gebruikt.

Wij doen dit naar aanleiding van de met u gesloten overeenkomst tot deelname aan een door ons aangeboden winactie en daarmee op basis van de door u gegeven toestemming.

Verzending prijzen en bekendmaking winnaar(s) van een prijs

Per e-mail of middels het leggen van telefonisch contact zal contact worden opgenomen met de winnaar(s) om de uitslag bekend te maken. Uw adres zal worden gebruikt om de prijs te versturen.

Wij kunnen de prijswinnaar(s) ook via onze website en op onze social media kanalen bekendmaken.

Reclame
Derden kunnen u aanbiedingen doen over hun diensten of producten, indien wij met uw toestemming uw gegevens verstrekken aan die derden. U kunt zelf per partij aangeven of deze uw gegevens mag ontvangen.

U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in iedere commerciële e-mail of door dit in het telefoongesprek aan te geven.

U kunt ook uw voorkeuren voor reclame te allen via onze website aanpassen.

De intrekking van uw toestemming beïnvloedt niet de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking.

U kunt de sponsoren welke verbonden zijn aan de door ons aangeboden winacties (hierna: “Partners”) inzien op de website middels het raadplgen van de sponsorlijst inzien.

Met uw toestemming, kunnen Partners op de navolgende wijze contact met u opnemen:

 • per e-mail;
 • per telefoon;
 • per sms.

Let op: Partners zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, zoals hoe lang Partners uw (persoons-) gegevens bewaren en op welke wijze zij daarmee omgaan verwijzen wij u naar de de privacy- en cookieverklaring van de betreffende Partners.

Gepersonaliseerde aanbiedingen

Het is voor onze Partners mogelijk om rekening houdend met uw persoonlijke voorkeuren welke u heeft opgegeven in onze enquête, die persoonlijke voorkeuren te gebruiken voor doen van gepersonaliseerde aanbiedingen.

Zo ontvangt u van onze Partners aldus enkel en alleen aanbiedingen over producten en diensten welke voor u relevant zijn.

Gegevensverstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Behoudens de hiervoor genoemde verwerking van uw (persoons-) gegevens door onze Partners geven wij bedoelde gegevens nimmer door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij daartoe wettelijk gehouden zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden maximaal vijf jaar door ons bewaard.

Teneinde een deugdelijke administratie te voeren bewaren wij voor de Belastingdienst relevante gegevens gedurende 7 jaar. Het gaat dan on gegevens aan wie wij prijzen hebben uitgekeerd en ook de waarde van die prijzen.

Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Hiermee kunnen wij ook zien dat u onze website (weer) bezoekt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website, krijgt u via een melding uitleg over cookies. Wij vragen hierbij om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Wij hebben afspraken gemaakt met andere bedrijven over het gebruik van de plaatsing van cookies. Wij hebben geen volledige controle over wat andere bedrijven doen met de cookies. Hiervoor verwijzen wij naar de betreffende privacy- en cookieverklaringen van die bedrijven.

Social media plugins                                                                                                   

Het is voor ons mogelijk om gebruik te maken van social media plugins: knoppen waarmee u een pagina ‘leuk kunt vinden’ of ‘delen’ op social media zoals Facebook. In de privacy- en cookieverklaring van het betreffende social media-bedrijf kunt u meer informatie vinden over hoe zij uw gegevens verwerken.

Beveiliging
Voor ons is de beveiliging van (persoons-) gegevens van groot belang. Wij nemen de volgende beveiligingsmaatregelen om een veilige gegevensverwerking en uw privacy te waarborgen:

 • wij maken gebruik van een veilige locatie van de servers waarop de website draait en uw gegevens worden opgeslagen.
 • wij controleren de toegang tot onze IT-systemen (128-bit codering van bepaalde gegevensoverdrachten, individuele toekenning van wachtwoorden en beveiligde autorisatie voor werknemers);
 • wij controleren de toegang tot informatie (autorisatie voor individuele toegang van werknemers via persoonlijke accounts, identificatie- en authenticatievereisten);
 • wij zorgen voor deugdelijke beveiligde back-up bestanden van de door ons verwerkte gegevens;

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij moeten natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen als onze dienstverlening wijzigt of indien er anderszins aanleiding is onze beleid aan te passen. Kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn te raadplegen op de website. Een gewijzigde privacy- en cookieverklaring is voorzien van de meest recente datum van publicatie op de website.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verzameld of indien u een andere vraag heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hieronder de contactgegevens op de website.

Hieronder een overzicht van uw wettelijke rechten voortvloeiende uit de AVG:

 • u krijgt uitleg over welke (persoons-)gegevens we hebben verzameld en wat we daarmee doen;
 • u krijgt desgewenst inzage in die (persoons-)gegevens en kan een kopie verkrijgen van die (persoons-)gegevens;
 • u kunt eventuele fouten in persoonsgegevens door ons laten corrigeren;
 • u heeft het recht verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • u kun uw toestemming tot het verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken;
 • u kunt ons te allen tijde berichten indien u bezwaren heeft tegen een bepaalde gegevensverwerking.

Om er zeker van te zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen, vragen wij u altijd duidelijk om aan te geven wie u bent. Daarbij behouden wij ons het recht voor om eventuele controlevragen te stellen.

Klacht indienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening dat wij uw persoonsgegevens niet conform de AVG verwerken.

Contactgegevens
info@iedereenkanwinnen.nl